Współpraca z zagranicznymi kontrahentami jest zwykle korzystna dla polskich przedsiębiorców. Jednak w przypadku wystąpienia problemów z wypłacalnością klientów, proces odzyskiwania należności może być trudny. Jak skutecznie odzyskać należne pieniądze od niemieckich kontrahentów? Odpowiedzi w dzisiejszym artykule.

Stabilność polityczna i dobra sytuacja gospodarcza sprawiają, że Niemcy są ważnym polskim rynkiem eksportowym. Mimo to należy pamiętać, że firmy w tym kraju również mogą mieć problemy finansowe. W sytuacji, gdy polscy przedsiębiorcy zauważą trudności z wypłacalnością niemieckich klientów, powinni rozpocząć proces odzyskiwania pieniędzy.

Jak odzyskać należności?

Proces odzyskiwania należności najlepiej rozpocząć na drodze polubownej – jest to najłatwiejszy i najszybszy sposób rozwiązania sprawy. Tym bardziej, że niemieckie prawo sprzyja zawieraniu ugody, nawet po skierowaniu windykacji na drogę sądową. Warto powierzyć windykację doświadczonej i wyspecjalizowanej polskiej firmie, współpracującej z partnerami w Niemczech. To gwarantuje, że postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z niemieckim prawem, a przedsiębiorca będzie mógł śledzić jego przebieg.

Koszty windykacji

Wysokość kosztów odzyskiwania należności w Niemczech jest ustalana indywidualnie przez firmy windykacyjne, zwykle jest uzależniona od wartości przedmiotu sporu. Koszty sądowe i honorarium dla adwokata są obliczane zgodnie z Ustawą o opłatach adwokackich (RVG). Jednak polscy przedsiębiorcy nie muszą obawiać się opłat – można nimi obciążyć dłużników.

O czym należy pamiętać?

  1. Przed rozpoczęciem współpracy przedsiębiorcy powinni dokładnie sprawdzić kontrahenta, np. dzięki wywiadowi gospodarczemu.
  2. Zawierając umowę z niemiecką firmą warto precyzyjnie określić warunki współpracy, np. zasady kredytu kupieckiego.
  3. Posiadanie dokładnych informacji o kontrahencie, takich jak dane kontaktowe, adres siedziby, numer VAT ułatwi windykację.
  4. Najlepiej rozpocząć proces odzyskiwania należności przed upływem okresu przedawnienia, który w Niemczech wynosi 3 lata, a w przypadku usług transportu – rok.
  5. Windykacja polubowna w Niemczech trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, a sądowa może zająć nawet ponad rok.
  6. Komornicy w Niemczech otrzymują stałe wynagrodzenie, niezależnie od skuteczności działania – można uznać, że są mniej zaangażowani w postępowanie. Ponadto nie sprawdzają stanu majątku dłużnika, zatem warto zdobyć te informacje w inny sposób, np. dzięki firmie windykacyjnej.

Współpraca z niemieckimi kontrahentami może być bardzo atrakcyjna dla polskich przedsiębiorców. Jednak decydując się na zagraniczną działalność powinni brać pod uwagę większe ryzyko transakcji. W przypadku pojawienia się problemów z płatnościami najlepiej jest przekazać sprawę wyspecjalizowanej firmie windykacyjnej. Dzięki temu wierzyciele unikną trudności spowodowanych różnicami prawnymi czy językowymi i skutecznie odzyskają należne pieniądze.