Komisja Europejska zaproponowała 25 października 2016 r. regulacje dotyczące wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych. Komisja proponuje skonsolidowane przepisy, jednak kraje członkowskie zachowałyby prawo do ustalania stawek podatkowych. Celem KE jest ułatwienie firmom działania na jednolitym rynku, a jednocześnie skuteczne zapobieganie unikaniu opodatkowania.

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych została opracowana w rozbiciu na dwa łatwiejsze do wdrożenia etapy. Najpierw może zostać osiągnięte porozumienie w kwestii wspólnej podstawy opodatkowania. Wkrótce potem powinna zostać przeprowadzona konsolidacja.

Założenia nowego systemu opodatkowania

Założeniem jest, aby firmy mogły stosować takie same zasady przy obliczaniu swoich zysków podlegających opodatkowaniu w całej UE. W założeniu, nowy system opodatkowania przedsiębiorstw:

  • będzie obowiązkowy dla dużych międzynarodowych koncernów, których globalne przychody przekraczają 750 mln euro rocznie, zostaną opodatkowane tam, gdzie rzeczywiście osiągają zyski;
  • wyeliminuje luki w prawie, które prowadzą obecnie do przenoszenia zysków do celów podatkowych;
  • będzie zachęcać przedsiębiorstwa do finansowania swojej działalności kapitałem własnym i pozyskiwania środków z rynków oraz rezygnacji z zadłużania się;
  • będzie wspierać innowacje poprzez zachęty podatkowe na rzecz badań i rozwoju technologicznego, które są związane z faktyczną działalnością gospodarczą.

Przedsiębiorstwa będą odtąd mogły korzystać z jednego zbioru przepisów i współpracować z administracją podatkową swojego kraju, aby złożyć pojedynczą deklarację podatkową dotyczącą całej działalności prowadzonej w UE.

Wprowadzone zostaną zachęty do podejmowania działań sprzyjających wzrostowi, takich jak inwestycje w badania i rozwój technologiczny i finansowanie kapitałowe. Przedsiębiorstwa będą mogły kompensować swoje straty w jednym państwie członkowskim zyskami w innym. Zostaną usunięte przeszkody podatkowe takie jak podwójne opodatkowanie. Wyeliminuje się również ceny transferowe i preferencyjne systemy.

Komisja zaproponowała również ulepszony system rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE.

Więcej informacji na stronach Komisji: https://ec.europa.eu/poland/news/161025_taxes_pl