Skonsolidowany podatek CIT w Unii Europejskiej

Komisja Europejska zaproponowała 25 października 2016 r. regulacje dotyczące wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych. Komisja proponuje skonsolidowane przepisy, jednak kraje członkowskie zachowałyby prawo do ustalania stawek podatkowych. Celem KE jest ułatwienie firmom działania na jednolitym rynku, a jednocześnie skuteczne zapobieganie unikaniu opodatkowania. Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych została opracowana w rozbiciu na dwa łatwiejsze do wdrożenia etapy. Najpierw może zostać osiągnięte porozumienie w kwestii wspólnej podstawy opodatkowania. Wkrótce potem powinna zostać przeprowadzona konsolidacja. Założenia nowego systemu opodatkowania Założeniem jest, aby firmy mogły stosować takie same zasady przy obliczaniu swoich zysków podlegających opodatkowaniu w całej UE. W założeniu, nowy system...

Czytaj więcej