Wielu polskich przedsiębiorców chętnie poszerza zakres działalności o nowe rynki i nawiązuje kontakty z zagranicznymi partnerami. Tego typu współpraca może być bardzo atrakcyjna i opłacalna. Jednak może także wiązać się z większym ryzykiem wystąpienia problemów z płatnościami. W dzisiejszym artykule podpowiemy, jak najlepiej odzyskać pieniądze od zagranicznych firm.

W przypadku odzyskiwania należności z zagranicy polskie firmy mają utrudnione zadanie przede wszystkim ze względu na nieznajomość lokalnych przepisów, ograniczony kontakt z dłużnikiem oraz bariery językowe. Przedsiębiorcy mogą spróbować odzyskać pieniądze samodzielnie. Takie działanie wymaga dużej determinacji, poświęcenia sporo czasu i przezwyciężenia powyższych barier. Wierzyciele mogą też zlecić sprawę firmie windykacyjnej w kraju dłużnika. Jednak jest to ryzykowne: nieznani windykatorzy mogą działać niezgodnie z prawem, nieskutecznie lub nawet na niekorzyść wierzyciela. Ponadto w takiej sytuacji polski wierzyciel ma znacznie bardziej utrudnioną możliwość śledzenia postępowania windykacyjnego.

Bardziej skutecznym sposobem na odzyskanie pieniędzy jest powierzenie sprawy polskiej firmie windykacyjnej, która posiada sieć partnerów działających za granicą. Dzięki temu wierzyciele mogą na bieżąco kontrolować przebieg postępowania i mieć pewność, że zostanie ono przeprowadzone efektywnie i zgodnie z prawem obowiązującym w kraju dłużnika.

Jak wybrać firmę windykacyjną?

Przy wyborze firmy należy sprawdzić jej kompetencje oraz doświadczenie w prowadzeniu windykacji na danym obszarze. Bardzo ważne, aby współpracowała z firmami windykacyjnymi i kancelariami prawnymi w kraju dłużnika. Dzięki temu polscy przedsiębiorcy mogą mieć pewność, że sprawa zostanie przeprowadzona zgodnie z prawem. Nawet jeśli nie zakończy się ona na drodze polubownej, współpraca z kancelarią zapewni powodzenie postępowania sądowego. Dodatkowo przedsiębiorcy powinni ustalić sposób i częstotliwość raportowania sprawy, tak aby systematycznie otrzymywać informacje o jej przebiegu.

Warto sprawdzić także doświadczenie polskiej firmy w prowadzeniu windykacji w konkretnym kraju oraz kwalifikacje jej lokalnych partnerów. Co najmniej kilka spraw zakończonych sukcesem świadczy o ich skuteczności.

Potwierdzeniem odpowiednich kompetencji w zakresie prowadzenia windykacji międzynarodowej są rekomendacje od zagranicznych partnerów i organizacji branżowych, takich jak stowarzyszenie profesjonalnych windykatorów ACA International, Europejska Federacja Związków Krajowych Firm Windykacyjnych (FENCA) czy Europejskie Stowarzyszenie Firm Windykacyjnych (ECA).

mężczyzna siedzący przy stole nad dokumentem, obok niego leżą pieniądze

Jak długo trwa proces odzyskiwania należności?

Powierzenie sprawy firmie o odpowiednich kwalifikacjach umożliwia skuteczne otrzymanie należności w czasie zbliżonym do windykacji krajowej. W przypadku windykacji polubownej jest to zwykle kilka tygodni. Jeśli natomiast sprawa jest bardziej skomplikowana i wymaga przekazania na drogę sądową – może się przedłużyć do kilku miesięcy.

Ile to kosztuje?

Polscy przedsiębiorcy często obawiają się wysokich kosztów windykacji międzynarodowej. Jednak nie ma powodów do zmartwień: takie postępowania zwykle są niewiele droższe od windykacji krajowej. Powierzając je wyspecjalizowanej i doświadczonej firmie możemy mieć pewność, że skutecznie odzyska należne nam pieniądze.

Ochrona na przyszłość

Polscy przedsiębiorcy powinni pamiętać, aby przed rozpoczęciem współpracy z nowymi kontrahentami sprawdzać ich wypłacalność. W tym celu można zamówić szczegółowy raport z wywiadowni gospodarczej, zwrócić się do placówki dyplomatycznej kraju danego kontrahenta lub zagranicznego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji, podlegającego pod Ministerstwo Gospodarki.

Polscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na zagranicznych rynkach powinni dobierać sobie wiarygodnych i wypłacalnych kontrahentów. Jeśli natomiast napotkają trudności z otrzymaniem pieniędzy od zagranicznych klientów, powinni niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki. Zwykle najbardziej skuteczną metodą jest przekazanie sprawy profesjonalnej firmie windykacyjnej, współpracującej z windykatorami i kancelariami prawnymi w kraju dłużnika. Takie rozwiązanie gwarantuje pozytywne zakończenie sprawy zarówno na drodze postępowania polubownego, jak i sądowego. Podobnie jak w przypadku windykacji krajowej, ważna jest szybka reakcja na pojawiające się problemy, tak aby należności nie uległy przedawnieniu. Nie należy zlecać postępowania bezpośrednio nieznanym, zagranicznym windykatorom, gdyż mogą oni działać niezgodnie z prawem lub na niekorzyść wierzyciela. Wybór kompetentnej i doświadczonej firmy gwarantuje przedsiębiorcom odzyskanie należnych pieniędzy nawet w kilka tygodni.