Biznes i bankowość w kulturze islamu – synteza tradycji i współczesności

Ludzie nie egzystują w próżni. Funkcjonują w środowiskach, które wyznaczają im pewne ramy moralne...

Czytaj więcej