Baza wiedzy, która pozwoli Ci zdobyć zagraniczne rynki.

Autor: Wiktor Poniewierka

Rezydencja podatkowa osób fizycznych oraz osób prawnych, czyli w którym państwie należy płacić podatek?

Istotą rezydencji podatkowej jest określenie całokształtu cech, których zaistnienie u podatnika będącego osobą fizyczną, bądź osobą prawną skutkować będzie uznaniem, iż całokształt osiągniętych dochodów, podlegać będzie regułom podatkowym obowiązującym w danym państwie bez względu na miejsce ich osiągnięcia. ZNACZENIE REZYDENCJI PODATKOWEJ Odwołanie się na wstępie do znaczenia rezydencji podatkowej jest konieczne, gdyż przedmiotowa definicja ma podstawowe znaczenie dla określenia zasad opodatkowania podmiotów funkcjonujących w międzynarodowej przestrzeni gospodarczej. Zatem zrozumienie przedmiotowych zasad skutkować będzie poznaniem oraz zrozumieniem reguł, które są wykorzystywane przy rozstrzyganiu kolizji przepisów w sytuacjach, w których co najmniej dwa z państw zainteresowane będą uzyskaniem przychodów podatkowych uzyskanych...

Czytaj więcej

Eksport, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, a podatek VAT

W dniu 1 maja 2004 r. nastąpiła akcesja Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, w której już od przeszło 12 lat nie funkcjonowały granice celne pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi tworzącymi Wspólnotę Europejską. Bezpośrednią konsekwencją powyższego była konieczność zaprzestania stosowania przez Polskę systemu, w ramach którego rozpoznawany był wyłącznie import towarów, bądź eksport towarów, a zasadniczo jedynym czynnikiem rozróżniającym powyższe był fakt przemieszczania towaru na terytorium Polski (import), bądź z tegoż terytorium na teren innego państwa (eksport). Skoro zatem w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej zniknęły granice celne pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a poszczególnymi państwami członkowskimi, to koniecznym było wprowadzenie do...

Czytaj więcej

Newsletter

Chcesz zdobyć zagraniczne rynki? Zapisz się na newsletter - cenna wiedza trafi prosto do Twojej skrzynki

Wyślemy wyłącznie ważne powiadomienia, Twój adres e-mail zgodnie z naszą polityką prywatności jest bezpieczny.

Wyszukiwarka domen

Domeny z całego świata w jednym miejscu